http://cnslouny.unas.cz/default.htm

Sections
Personal tools
Jste zde: Úvod

Vítejte na stránkách ČNS Louny!

Česká numismatická společnost (ČNS) je celostátní zájmovou organizací sdružující především zájemce o numismatiku (numismatika je pomocná věda historická zabývající se mincemi, mincovnictvím a platidly vůbec). Ústředí společnosti sídlí v Praze a přehled poboček najdete v odkazech.

V roce 1981 byl za účasti 21 členů při Domu kultury v Lounech založen numismatický kroužek. Činnost zahájil s velkým nadšením a stále se rozrůstal, až počet členů dosáhl čísla 66. Těsnější spolupráci jsme navázali přímo s ústředím ČNS. Ti nám poskytovali jak potřebný numismatický materiál, tak i technickou pomoc ve formě odborných přednášek. Prostřednictvím pobočky ČNS Chomutov bylo našemu kroužku povoleno větší množství přihlášek do ČNS. Tak se v krátké době stalo jejími řádnými členy 32 sběratelů.

Konečně v roce 1993 na konferenci delegátů ČNS v Jihlavě bylo schváleno ustavení pobočky ČNS Louny a 17. listopadu 1993 byl na první ustavující schůzi zvolen první výbor pobočky. Stali jsme se tím jednou z nejmladších poboček. Od vzniku numismatického kroužku je až dodnes vedena kronika o činnosti.

Značná aktivita našich členů byla zaměřena na výstavní činnost na akci 'Člověk v přírodě', která dosahovala návštěvnosti až 60.000 lidí. Tato akce již ovšem zanikla a nyní se činnost naší pobočky soustřeďuje na numismatické aukce.

Srdečně zveme všechny členy Společnosti i případné zájemce o členství k účasti na akcích pořádaných naší pobočkou. Najdete mezi námi sběratele-odborníky na mince, papírová platidla, bankovky, státovky, chmelové známky, psí známky, medaile, vyznamenání, žetony, nouzovky, odznaky, poukázky, akcie atd. Ostatně ukázky sbětatelského materiálu najdete v galerii. Kdy a kde se konají schůze pobočky se můžete dozvědět zde.

Veškerá činnost ČNS se řídí Stanovami a organizačními normami vydanými Ústředním ČNS Praha.

 

 

 

 

Powered by Plone