http://cnslouny.unas.cz/default.htm

Sections
Personal tools
Jste zde: Galerie » Papírová platidla Československa

11. Nevydaná platidla 1918-1993

 

Československo

 

1Kč / 1 Koruna československá (1919)

 

1Kč / 1 Koruna československá, b.I. (1938)
do oběhu se dostala omylem v malém množství; bývá nazývána také 'mobilizační'; připravována pro případ války, kdy se předpokládala tezaurace drobných mincí stejně jako za 1. světové války

 

5Kč / 5 korún československých, b.I. (1938)
do oběhu se dostala omylem v malém množství; bývá nazývána také 'mobilizační'; připravována pro případ války, kdy se předpokládala tezaurace drobných mincí stejně jako za 1. světové války

 

5000 / 5000 korun československých, 25.10.1943 (podle 6.7.1920)
přestože šlo jen o přechodné řešení nedostatku vyššího nominálu, okupační správě zřejmě nevyhovovalo, že pod přetiskem zůstává název republiky; vyskytují se i tiskové zkoušky přetisku v různých barvách; část zásob byla prodána sběratelům

 

1Kčs / 1 Koruna československá, b.I. (1946),  státovka
část zásob rozprodána po roce 1953 sběratelům, často i neperforované

 

1000Kčs / 1000 korun československých, 9.5.1951,  bankovka
celý náklad koncem roku 1953 zničen v papírně v Otrokovicích; SBČS uvolnila jen velmi malé množství jako dary některým svým funkcionářům při různých příležitostech (životní jubilea); koncem roku 1998 ČNB uvolnila omezený počet kusů

 

100Kčs / 100 Korun československých, 24.10.1951,  bankovka
celý náklad koncem roku 1953 zničen v papírně v Otrokovicích; SBČS uvolnila jen velmi malé množství jako dary některým svým funkcionářům při různých příležitostech (životní jubilea); koncem roku 1998 ČNB uvolnila omezený počet kusů; známa jako 'Anna Proletářka'

 

500Kčs / 500 Korun československých, 29.8.1952,  bankovka

 

20Kčs / 20 Korun československých, 25.2.1953,  státovka
celý náklad koncem roku 1953 zničen v papírně v Otrokovicích; SBČS uvolnila jen velmi malé množství jako dary některým svým funkcionářům při různých příležitostech (životní jubilea); koncem roku 1998 ČNB uvolnila omezený počet kusů

 

50Kčs / 50 Korun československých, 29.8.1950,  státovka
jsou známy jen jednostranné zkušební tisky líce a jeden oboustranný návrh v soukromé sbírce

 

10Kčs / 10 Korun československých, 25.2.1953,  státovka
nebyla zcela dohotovena a je znám pouze tisk lícní strany

 

1Kčs / 1 Koruna československá, 1962,  státovka
Připravována jako náhradní platidlo pro případ nečekané události (válečný konflikt, politický zvrat nebo ekonomický zvrat) a jejich použití přicházelo v úvahu od r. 1961 do konce r. 1992. Pro zastaralost provedení zrušila ČNB k 30.10.1998 utajení. V ČNB existují asi čtyři exempláře.

 

10Kčs / 10 Korun československých, 1962,  státovka
Připravována jako náhradní platidlo pro případ nečekané události (válečný konflikt, politický zvrat nebo ekonomický zvrat) a jejich použití přicházelo v úvahu od r. 1961 do konce r. 1992. Pro zastaralost provedení zrušila ČNB k 30.10.1998 utajení. V ČNB existují asi čtyři exempláře.

 

50Kčs / 50 Korun československých, 1962,  státovka
Připravována jako náhradní platidlo pro případ nečekané události (válečný konflikt, politický zvrat nebo ekonomický zvrat) a jejich použití přicházelo v úvahu od r. 1961 do konce r. 1992. Pro zastaralost provedení zrušila ČNB k 30.10.1998 utajení. V ČNB existují asi čtyři exempláře. Návrh líce Karel Svolinský

 

100Kčs / 100 Korun československých, 1962,  státovka
Připravována jako náhradní platidlo pro případ nečekané události (válečný konflikt, politický zvrat nebo ekonomický zvrat) a jejich použití přicházelo v úvahu od r. 1961 do konce r. 1992. Pro zastaralost provedení zrušila ČNB k 30.10.1998 utajení. V ČNB existují asi čtyři exempláře. Návrh líce Cyril Bouda.

 

500Kčs / 500 Korun československých, 1962,  státovka
Připravována jako náhradní platidlo pro případ nečekané události (válečný konflikt, politický zvrat nebo ekonomický zvrat) a jejich použití přicházelo v úvahu od r. 1961 do konce r. 1992. Pro zastaralost provedení zrušila ČNB k 30.10.1998 utajení. V ČNB existují asi čtyři exempláře.

 

 

Slovensko

 

1Ks, b.I. (1945)
známa v jediném exempláři slepovaném z pěti kusů

 

50Ks, 15.10.1940, II.vydání, bankovka
typ číslovače (Giesecke-velký) a vodoznak se shodují s použitými u bankovek pro Chorvatsko s datem 1.9.1943; kromě jediného úplného exempláře je známo jen několik jednostranných pokusných tisků líce a rubu

 

100Ks (1944), státovka
známy pouze jednostranné tisky líce a rubu ve dvou barevných variantách; obrazu bylo po osvobození použito po úpravách pro tisk poukázky 2000K (1945); připravována k vydání ve druhé polovině prosince 1944, kdy zřejmě byl nedostatek 100Ks bankovek, jejichž podstatná část byla deponována v pobočce SNB V Banské Bystrici, centru Slovenského národního povstání, pro vládu byla tedy nedosažitelná, nakonec byl nedostatek řešen emisí II. vydání

 

5000Ks, 18.12.1944, bankovka
část zásob perforována a rozprodána sběratelům, vzácněji se vyskytují neperforované

 

 


 

 

 

Powered by Plone