http://cnslouny.unas.cz/default.htm

Sections
Personal tools
Jste zde: Galerie

Galerie

 

Rádi bychom tímto poprosili všechny majitele odznaků, medailí apod. z Lounska (např. sokolské odznaky z 1. republiky, akcie lounských podniků), pokud by byli tak hodní a zapůjčili je k ofotografování a následnému vystavení na těchto stránkách, pomůžete tak k většímu zmapování této oblasti a třeba potěšíte jiné návštěvníky, kteří zatím nic podobného neviděli. Na technických detailech se můžeme domluvit i osobně. Předem mnohokrát děkujeme za pomoc.

 

Hlavní menu

 

A) Papírová platidla Československa 1918-1992 a České republiky

B) Oběhové mince Československa 1918-1992 a České republiky

C) Pamětní mince Československa 1918-1993 a České republiky

D) Zlaté mince Československa 1918-1993 a České republiky

E) Euro mince a bankovky

F) Zajímavé mince

G) Ukázky materiálu z našich aukcí

H) Zajímavá papírová platidla

I) Chmelové známky

J) Psí známky

K) Regionálně

 

 

 

A. Papírová platidla Československa a České republiky

 

00. Rakousko-uherská měna

01. Odluka od rakousko-uherské měny
02. Státovky I. emise
03. Státovky II. emise
04. Bankovky a státovky Národní banky československé
05. Státovky a bankovky tzv. 'Protektorátu Čechy a Morava' 1939-1945
06. Bankovky a státovky Slovenské republiky 1939-1945
07. Kolkované peníze na Slovensku
08. Korunové poukázky 1944
09. Bankovky a státovky 1945-1953
10. Státovky a státovky od peněžní reformy (1953-1992)
11. Nevydaná platidla 1938-1951
12. Nerealizované návrhy Alfonse Muchy (1919)

13. Kolkované bankovky České národní banky (1993)
14. Bankovky České národní banky od roku 1993


Poukázky firmy Tuzex, tzv. 'bony'
'Terezínské poukázky' (nuceně obíhaly v ghettu Terezín 1943-45), přidána poukázka z Buchenwaldu
Nouzová platidla 1918-1919
Zajatecké tábory na území ČR (1. světová válka)

 

 

B. Oběhové mince Československa a České republiky

 

01. Československá republika 1918-1939
02. Tzv. 'Protektorát Čechy a Morava' 1939-1945
03. Slovenská republika 1939-1945
04. Československá republika 1945-1953
05. Československá republika 1953-1960
06. Československá socialistická republika 1961-1990
07. Česká a Slovenská Federativní Republika 1991-1992
08. Československo - nevydané mince 1918-1993

09. Česká republika od roku 1993

 

 

C. Pamětní mince Československa a České republiky

 

01. Československá republika 1918-1939
02. Tzv. 'Protektorát Čechy a Morava' 1939-1945: nebyly žádné raženy
03. Slovenská republika 1939-1945
04. Československá republika 1945-1960
05. Československá socialistická republika
        1961-1970
        1971-1977
        1978-1982
        1983-1985
        1986-1989
06. Česká a Slovenská Federativní Republika 1990-1993

07. Česká republika
        1993-1997
        1998-2001
        2002-2005
        2006-2009
        2010-2013
        2014-2017
08. Česká republika - plánované mince

 

 

D. Zlaté mince Československa a České republiky

 

01. Československá republika 1918-1993

02. Česká republika
        1995-2010
        2011-2020

 

 

E. Euro mince a bankovky

 

Euro mince
Euro bankovky - původní návrhy
Euro bankovky - emise 2002, přidány další ochranné prvky
Euro bankovky - emise od roku 2013
Euro bankovky - písmenný a číselný systém euro bankovek
Euro bankovky - návrhy na změnu těchto fádních platidel

 

 

F. Zajímavé mince

 

Amero - mince
Pár ukázek

 

 

G. Ukázky materiálu z našich aukcí

 

Z aukce 13. října 2001
Z aukce 12. října 2002
Z aukce 13. března 2004

 

 

H. Zajímavá papírová platidla

 

'Rekordmani' v papírových platidlech
... něco úplně jiného ...
Euro bankovky - návrhy na změnu těchto fádních platidel
Lotyšsko, Velká Británie
Rakousko 1800-1944, Papežský stát
Polské 'bony towarowe', obdoba československých bonů firmy Tuzex
DDR/NDR - Forum, obdoba československých bonů firmy Tuzex
Rusko - carská vs. komunistická vláda

 

 

I. Chmelové známky

 

01. Bdín - Cítoliby
02. Čachovice - Domoušice
03. Drahobuz - Hrušovany
04. Hředle - Chlumčany
05. Chtěnice - Kněžice
06. Kolešov - Lhota pod Džbánem
07. Libědice - Líčkov
08. Lipenec - Líšťany
09. Lomazice - Miličeves
10. Milošice - Neprobylice
11. Nesuchyně - Polerady
12. Postoloprty - Ročov
13. Rohatce - Smolnice
14. Soběchleby - Stekník
15. Stradonice - Truzenice
16. Třeboc - Veltěže
17. Vidhostice - Žatec
18. Želeč - Žíželice

 

________________

 

Obce a města A-K
Obce a města L-P
Obce a města Q-Ž
Blíže zatím neurčitelné

 

 

J. Psí známky

 

Několik ukázek

 

 

K. Regionálně

 

Sokolské odznaky
Odznaky
Medaile, plakety
Užitkové známky
Pohlednice

 

 

 

 

 

Powered by Plone